Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Data:
od: 22-02-2024 godz. 08:00 do 01-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Wprowadzanie do systemu informacji o dzieciach kontynuujących, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 04-03-2024 godz. 08:00 do 22-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 25-03-2024 do 27-03-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 28-03-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 28-03-2024 godz. 13:00 do 05-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki kwalifikacji. Powierdzenia woli można dokonać elektronicznie lub osobiście w placówce.

Data:
od 09-04-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 15-04-2024 do 17-04-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
do 18-04-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Data:
od 19-04-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 19-04-2024 do 23-04-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Data:
od 24-04-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.